Θεματικές Ενότητες


Νέα/Ειδήσεις


ΚΟΝΑΚΙ HOTEL

Ιστοσελίδa: http://www.hotel-konaki.gr
email: info@hotel-konaki.gr
Τηλέφωνο: 2372022991
Κλίνες: 22
Διεύθυνση: Αρναία Χαλκιδικής
Υπηρεσίες: Pets
Μπολίκας Νεκτάριος