Θεματικές Ενότητες


Νέα/Ειδήσεις


Πυργαδίκια-Γιαλάκια

Τα Γυαλάκια είναι τρεις διαδοχικοί ορμίσκοι που συναντάτε ακολουθώντας την παραλιακή διαδρομή από τα Πυργαδίκια προς τον οικισμό του Αγίου Νικολάου. Η μεγαλύτερη, και καλύτερα οργανωμένη, παραλία είναι το τρίτο Γυαλάκι.