Νέα και ανακοινώσεις

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας έως τρεις (3) μήνες, για την κάλυψη των αναγκών στελέχωσης της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης Ολυμπιάδας του Δήμου Αριστοτέλη.

09 ΙΟΥΛ 2020

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας έως τρεις (3) μήνες, για την κάλυψη των αναγκών στελέχωσης της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης Ολυμπιάδας του Δήμου Αριστοτέλη, του κρατικού προγράμματος κατασκηνώσεων Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Έχοντας υπόψιν: 1...

διαβάστε περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜηΜΕΔ και ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

23 ΙΟΥΝ 2020

Ανακοίνωση Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Αριστοτέλη, κατ΄ εφαρμογή: 1...

διαβάστε περισσότερα...

Ηλεκτρονική κλήρωση για την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Αριστοτέλη

23 ΙΟΥΝ 2020

Ανακοίνωση Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Αριστοτέλη, κατ΄ εφαρμογή: 1...

διαβάστε περισσότερα...

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

22 ΙΟΥΝ 2020

Ο Δήμος Αριστοτέλη Χαλκιδικής Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007. 2. Τις διατάξεις της παρ...

διαβάστε περισσότερα...

Αριστοτέλειο Πνευματικό Κέντρο - Εκτέλεση Προϋπολογισμού Μάιος 2020

15 ΙΟΥΝ 2020

διαβάστε περισσότερα... όλα τα νέα και οι ανακοινώσεις