Νέα και ανακοινώσεις

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

15 ΟΚΤ 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ             Καλούνται  οι Φορείς, Σύλλογοι και οργανώσεις του Δήμου Αριστοτέλη (αναγνωρισμένοι από το Πρωτοδικείο) να εκφράσουν εγγράφως τη βούληση τους για συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, η οποία θα συγκροτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν...

διαβάστε περισσότερα...

Καθαρισμός (εξάμωση – απομάκρυνση λιπών και φερτών υλών) υγρών θαλάμων αντλιοστασίων αποχέτευσης

14 ΟΚΤ 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αριστοτέλη  κ.  Στυλιανός Θ. Βαλιάνος   Έχοντας υπόψη την 176/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής...

διαβάστε περισσότερα...

Παράταση ρύθμισης βεβαιωμένων οφειλών

04 ΟΚΤ 2019

Ο Δήμος Αριστοτέλη, στα πλαίσια του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73/17.05.2019 τεύχος Α') «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο...

διαβάστε περισσότερα...

Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικών Συμβούλων-Μελετητών για το Έργο: Νέο Κτίριο Γενικού Λυκείου Ιερισσού

03 ΟΚΤ 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικών Συμβούλων-Μελετητών για το Έργο: Νέο Κτίριο Γενικού Λυκείου Ιερισσού» Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 123 παρ...

διαβάστε περισσότερα...

Νέες αιτήσεις για την ένταξη των ωφελούμενων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο

02 ΟΚΤ 2019

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   Σας ενημερώνουμε ότι από τη Δευτέρα 7/10/2019 έως και την Παρασκευή 18/10/2019, θα υποβάλλονται οι νέες αιτήσεις για την ένταξη των ωφελούμενων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αριστοτέλη...

διαβάστε περισσότερα... όλα τα νέα και οι ανακοινώσεις