Νέα και ανακοινώσεις

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

11 ΟΚΤ 2021

Καλούνται οι  Αθλητικοί και Πολιτιστικοί Σύλλογοι που εδρεύουν εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Αριστοτέλη να υποβάλλουν αίτηση προς τον Δήμο έως 20 Οκτωβρίου 2021 για την επιχορήγησή τους για συγκεκριμένες Αθλητικές και Πολιτιστικές Εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και έως 31 Δεκεμβρίου 2021...

διαβάστε περισσότερα...

Αριστοτέλειο Πνευματικό Κέντρο - Εκτέλεση προϋπολογισμού 08.2021

17 ΣΕΠ 2021

διαβάστε περισσότερα...

Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

31 ΑΥΓ 2021

διαβάστε περισσότερα...

Δήμος Αριστοτέλη-Εκτέλεση Πρυπολογισμού 07.2021

26 ΑΥΓ 2021

διαβάστε περισσότερα...

Αριστοτέλειο Πνευματικό Κέντρο - Εκτέλεση προϋπολογισμού 07.2021

16 ΑΥΓ 2021

διαβάστε περισσότερα... όλα τα νέα και οι ανακοινώσεις