Νέα και ανακοινώσεις

Κατάρτιση Στρατολογικού Πίνακα του έτους 2004

03 ΦΕΒ 2020

Οι γεννημένοι Άρρενες του έτους 2003, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αρρένων του Δήμου Αριστοτέλη, υποχρεούνται να υποβάλλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση για την κατάρτιση του Στρατολογικού Πίνακα και να προσέλθουν στην υπηρεσία μας έως τις 31 Μαρτίου 2020, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 08...

διαβάστε περισσότερα...

Δήμος Αριστοτέλη - Εκτέλεση Προυπολογισμού Δεκεμβρίου 2019

24 ΙΑΝ 2020

Επισυνάπτεται η εκτέλεση του προϋπολογισμού 2019 του Δήμου Αριστοτέλη με αναφορά το Δεκέμβριο του 2019

διαβάστε περισσότερα...

Δήμος Αριστοτέλη - Εκτέλεση Προυπολογισμού Νοεμβρίου 2019

21 ΙΑΝ 2020

Επισυνάπτεται η εκτέλεση του προϋπολογισμού 2019 του Δήμου Αριστοτέλη με αναφορά το Νοέμβριο του 2019

διαβάστε περισσότερα...

Δήμος Αριστοτέλη - Εκτέλεση Προυπολογισμού Οκτωβρίου 2019

21 ΙΑΝ 2020

Επισυνάπτεται η εκτέλεση του προϋπολογισμού 2019 του Δήμου Αριστοτέλη με αναφορά τον Οκτώβριο του 2019

διαβάστε περισσότερα...

Αριστοτέλειο Πνευματικό Κέντρο - Εκτέλεση Προϋπολογισμού Δεκέμβριος 2019

21 ΙΑΝ 2020

Εκτέλεση Προϋπολογισμού με αναφορά το μήνα Δεκέμβριο 2019.

διαβάστε περισσότερα... όλα τα νέα και οι ανακοινώσεις