Υπηρεσίες Δήμου

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ
Κοινότητα Αμμουλιανής 2377051208
fax 2377051108
Κοινότητα Σταγίρων 2376041335
Κοινότητα Στρατονίκης 2376041217
Κοινότητα Στρατωνίου 2376022222
fax 2376021053
Κοινότητα Νέων Ρόδων 2377031023
Κοινότητα Ουρανούπολης 2377071216
Κοινότητα Ολυμπιάδας 2376051275
Κοινότητα Βαρβάρας 2372051233
fax 2372051444
Κοινότητα Νεοχωρίου 2372041239
fax 2372041874
Κοινότητα Παλαιοχωρίου 2372041209
fax 2372041777
Κοινότητα Στανού 2372061375
fax 2372061376
Κοινότητα Γοματίου 2377041253
Κοινότητα Πυργαδικίων 2375093204
fax 23750 93208