ΕΡΓΑ

ΣΑΕ055 ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ. ΥΠΟΕΡΓΟ 2.8 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ. ΥΠΟΕΡΓΟ 2β ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΑΓΕΤΟ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ

03 ΙΟΥΛ 2019

Στην υπογραφή σύμβασης κατασκευής του έργου: ΣΑΕ055 ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ. ΥΠΟΕΡΓΟ 2.8 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ...

διαβάστε περισσότερα...

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ: ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ, ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

16 ΟΚΤ 2018

Τα «Κέντρα Κοινότητας» είναι μια νέα δομή που θεσμοθετήθηκε με τον ν. 4368/16 (ΦΕΚ 21 Α΄/21.02.2016) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση με Α...

διαβάστε περισσότερα...

ΕΣΠΑ - Ένταξη Πράξης « Μονάδα Φίλτρανσης Νερού, στην Τ.Κ. Νεοχωρίου, του Δήμου Αριστοτέλη» με Κωδικό ΟΠΣ 5028180 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014- 2020»

11 ΣΕΠ 2018

 Ένταξη Πράξης « Μονάδα Φίλτρανσης Νερού, στην Τ.Κ. Νεοχωρίου, του Δήμου Αριστοτέλη» με Κωδικό ΟΠΣ 5028180 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014- 2020»     Θέμα: Ένταξη Πράξης « Μονάδα Φίλτρανσης Νερού, στην Τ...

διαβάστε περισσότερα...

ΕΣΠΑ - Ένταξη της Πράξης «Προμήθεια και εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού για τη λειτουργία μονάδας φίλτρανσης νερού, στην Τ.Κ. Παλαιοχωρίου, Δήμου Αριστοτέλη» με κωδικό ΟΠΣ 5028170 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014 – 2020»

11 ΣΕΠ 2018

Ένταξη της Πράξης «Προμήθεια και εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού για τη λειτουργία μονάδας φίλτρανσης νερού, στην Τ...

διαβάστε περισσότερα...

ΕΣΠΑ - Ένταξη της Πράξης «Μονάδα φίλτρανσης νερού, στην Τ.Κ. Πυργαδικίων, του Δήμου Αριστοτέλη» με κωδικό ΟΠΣ 5028181 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014- 2020»

11 ΣΕΠ 2018

Ένταξη της Πράξης «Μονάδα φίλτρανσης νερού, στην Τ.Κ. Πυργαδικίων, του Δήμου Αριστοτέλη» με κωδικό ΟΠΣ 5028181 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014- 2020»   Θέμα: Ένταξη της Πράξης «Μονάδα φίλτρανσης νερού, στην Τ...

διαβάστε περισσότερα...