Εθελοντισμός

Μπορείτε να εγγραφείτε στο μητρώο εθελοντών του Δήμου Αριστοτέλη συμπληρώνοντας την παρακάτω αίτηση και αποστέλλοντάς την στο e-mail ethelontismos@dimosaristoteli.gr