ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Πρόσληψη από 06-08-2018, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας έως δύο (2) μήνες, τριών (3) ατόμων, για την κάλυψη των αναγκών στελέχωσης της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης Ολυμπιάδας του Δήμου Αριστοτέλη

03 ΑΥΓ 2018

διαβάστε περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2018 (ΑΔΑ:ΨΚΓΖΩΨ2-4ΦΗ)

18 ΙΟΥΛ 2018

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ,  ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: 1) ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ) ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 65 ΕΤΩΝ...

διαβάστε περισσότερα...

Πρόσληψη από 11-07-2018, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας έως δύο (2) μήνες, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη των αναγκών στελέχωσης της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης Ολυμπιάδας του Δήμου Αριστοτέλη, του κρατικού

10 ΙΟΥΛ 2018

Δείτε την απόφαση πρόσληψης στα συνημμένα αρχεία.

διαβάστε περισσότερα...

Πρόσληψη από 01-07-2018, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας έως δύο (2) μήνες, είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών στελέχωσης της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης Ολυμπιάδας του Δήμου Αριστοτέλη, του κρατικού

30 ΙΟΥΝ 2018

Δείτε την απόφαση πρόσληψης στα συνημμένα αρχεία.

διαβάστε περισσότερα...

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας έως δύο (2) μήνες, για την κάλυψη των αναγκών στελέχωσης της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης Ολυμπιάδας του Δήμου Αριστοτέλη, του κρατικού προγράμματος κατασκηνώσε

20 ΙΟΥΝ 2018

Δείτε την πρόσκληση στα συνημμένα αρχεία.

διαβάστε περισσότερα...

Προκήρυξη ΣΟΧ 2/2017 - Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων

07 ΔΕΚ 2017

Ο Δήμος Αριστοτέλη Ανακοινώνει  την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν...

διαβάστε περισσότερα...

Λιμενικό Ταμείο Αριστοτέλη - Πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ1/2017)

03 ΟΚΤ 2017

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αριστοτέλη ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των γραφείων της Υπηρεσίας...

διαβάστε περισσότερα...

Ανάκληση της με αριθμό 1173/31905/19-10-2016 προκήρυξης του Δημάρχου Αριστοτέλη, για την πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή

13 ΙΟΥΛ 2017

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Έχοντας υπόψιν: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τεύχος Α’/07-06-2010), 2. Τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν 4194/2013 (ΦΕΚ 208/τεύχος Α’/27-09-2013), 3...

διαβάστε περισσότερα...

Αποτελέσματα Προκήρυξης ΣΟΧ1/2017 2 θέσεων

19 ΙΟΥΝ 2017

Τα αποτελέματα της προκήρυξης με αριθμό ΣΟΧ 1/2017, του Δήμου Αριστοτέλη, που αφορούν την πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου φαίνονται αναλυτικά παρακάτω:

διαβάστε περισσότερα...

ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ - Αποτελέσματα Προκήρυξης ΣΟΧ1/2017

13 ΙΟΥΝ 2017

Τα αποτελέματα της προκήρυξης με αριθμό ΣΟΧ 1/2017, της Αξιοποίησης Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη ΔΑΕ (ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ), που αφορούν την πρόσληψη δώδεκα (12) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου φαίνονται αναλυτικά παρακάτω:

διαβάστε περισσότερα...