ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Πλήρωση θέσεων εθελοντών σχολικών τροχονόμων

01 ΑΥΓ 2022

διαβάστε περισσότερα...

Προκήρυξη για πρόσληψη προσωπικού Πολιτικής Προστασίας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

08 ΙΟΥΛ 2022

διαβάστε περισσότερα...

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων προσωπικού πολιτικής προστασίας του Δήμου Αριστοτέλη

06 ΙΟΥΛ 2022

διαβάστε περισσότερα...

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτ.Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας έως δύο (2) μήνες, για την κάλυψη των αναγκών στελέχωσης της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης Ολυμπιάδας του Δήμου Αριστοτέλη, του κρατικού προγράμματος κατασκηνώσεων

06 ΙΟΥΛ 2022

διαβάστε περισσότερα...

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτ.Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας έως δύο (2) μήνες, για την κάλυψη των αναγκών στελέχωσης της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης Ολυμπιάδας του Δήμου Αριστοτέλη, του κρατικού προγράμματος κατασκηνώσεων

05 ΙΟΥΛ 2022

διαβάστε περισσότερα...

Προσωρινός πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας των πενήντα τριών (53) υποψηφίων ΣΟΧ 1/2022

23 ΜΑΪ 2022

διαβάστε περισσότερα...

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών συνολικά εννέα (9) ατόμων προσωπικού πολιτικής προστασίας του Δήμου Αριστοτέλη

05 ΜΑΪ 2022

διαβάστε περισσότερα...

Πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» (Περίοδος 2021-2022)

28 ΑΠΡ 2022

διαβάστε περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΜΕ 1/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΥΟ (2) ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΕ

14 ΑΠΡ 2022

διαβάστε περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΔΡΟΝΟΜΕΙΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 2022

09 ΜΑΡ 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη του Νομού Χαλκιδικής έχοντας υπόψη: 1...

διαβάστε περισσότερα...