ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών συνολικά δώδεκα (12) ατόμων προσωπικού Καθαριότητας του Δήμου Αριστοτέλη

22 ΝΟΕ 2023

διαβάστε περισσότερα...

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών συνολικά δώδεκα (12) ατόμων προσωπικού Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αριστοτέλη

22 ΝΟΕ 2023

διαβάστε περισσότερα...

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2023 Για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στον Παιδικό Σταθμό Ιερισσού 2

11 ΟΚΤ 2023

διαβάστε περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2023 για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τριών (3) ατόμων για τη στελέχωση της δομής «Παιδικός Σταθμός Ιερισσού2»

15 ΣΕΠ 2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  2/2023 (ΑΔΑ: Ρ7Ξ2ΟΛΔ4-ΡΝ8) Για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση  της Δράσης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» (Περίοδος 2023-2024) Συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους

διαβάστε περισσότερα...

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ σχετικά με την ΣΟΧ 1/2023 (Αρ.Πρ 435-02/08/2023) Προκήρυξη – Ανακοίνωση του Α.Π.Κ, για την πρόσληψη 12 μουσικών ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ καθηγητών μουσικής εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

04 ΣΕΠ 2023

διαβάστε περισσότερα...

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

28 ΑΥΓ 2023

διαβάστε περισσότερα...

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

18 ΑΥΓ 2023

διαβάστε περισσότερα...

Πλήρωση θέσεων εθελοντών σχολικών τροχονόμων

09 ΑΥΓ 2023

Πλήρωση θέσεων εθελοντών σχολικών τροχονόμων Προκήρυξη πλήρωσης τριών θέσεων εθελοντών σχολικών τροχονόμων  στο Νηπιαγωγείο Μ...

διαβάστε περισσότερα...

Πρόσληψη 01 μουσικού ΠΕ-ΤΕ Μουσικού- Καλλιτεχνικού Διευθυντή/ τριας με σύμβαση μίσθωσης έργου

04 ΑΥΓ 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/ 2023 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Για την πρόσληψη 01 μουσικού ΠΕ-ΤΕ Μουσικού- Καλλιτεχνικού Διευθυντή/ τριας με σύμβαση μίσθωσης έργου

διαβάστε περισσότερα...

Πρόσληψη 12 μουσικών ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ καθηγητών μουσικής εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες έναντι αντιτίμου

04 ΑΥΓ 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της υπ' αριθμ. ΣΟΧ.1/ 2023 Για την πρόσληψη 12 μουσικών ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ καθηγητών μουσικής εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες έναντι αντιτίμου

διαβάστε περισσότερα...