ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών κτηνιάτρου με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

15 ΑΠΡ 2020

διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΠΕ ΙΔΟΧ

08 ΑΠΡ 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2020 (ΑΔΑ:Ω8Ε0ΩΨ2-Ο5Μ) Ο ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ,  ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: 1) ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 65 ΕΤΩΝ...

διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη Υδρονομέων Άρδευσης 2020

03 ΜΑΡ 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη του Νομού Χαλκιδικής έχοντας υπόψη: 1...

διαβάστε περισσότερα...

Κάλυψη μιας θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών

20 ΦΕΒ 2020

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη Έχοντας υπόψη:  Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»...

διαβάστε περισσότερα...

Πλήρωση θέσης Εθελοντή Σχολικού Τροχονόμου για το Νηπιαγωγείο Μ. Παναγίας

24 ΔΕΚ 2019

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Εθελοντή Σχολικού Τροχονόμου για το Νηπιαγωγείο Μ. Παναγίας   Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αριστοτέλη , έχοντας υπόψη: ·         Τις παρ...

διαβάστε περισσότερα...

Μία Θέση ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ - ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ

31 ΟΚΤ 2019

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ,  ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: 1) ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ) ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 65 ΕΤΩΝ...

διαβάστε περισσότερα...

Δύο θέσεις Ειδικών Συμβούλων για Πολιτικούς Μηχανικούς

22 ΣΕΠ 2019

Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη Έχοντας υπόψη:  Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»...

διαβάστε περισσότερα...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ

12 ΙΟΥΛ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Αριθ...

διαβάστε περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΤΑΒΕΡΝΑ) ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜΟΝ 1300 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΛΗΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ

11 ΦΕΒ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                   ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Ταχ...

διαβάστε περισσότερα...

ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

03 ΙΑΝ 2019

Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη Έχοντας υπόψη:  Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»  Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν...

διαβάστε περισσότερα...