ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας έως δύο (2) μήνες, για την κάλυψη των αναγκών στελέχωσης της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης Ολυμπιάδας του Δ Αριστοτέλη, του κρατικού προγράμματος κατασκηνώσεων

29 ΙΟΥΝ 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας έως δύο (2) μήνες, για την κάλυψη των αναγκών στελέχωσης της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης Ολυμπιάδας του Δήμου Αριστοτέλη, του κρατικού προγράμματος κατασκηνώσεων Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη Έχοντας υπόψιν: 1...

διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για πρόσληψη Υδρονομέων Άρδευσης

22 ΜΑΡ 2023

διαβάστε περισσότερα...

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2023

21 ΜΑΡ 2023

διαβάστε περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2023 ΑΝΑΡΙΘΜΗΘΕΙΣΑ ΣΟΧ3_2022 για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση της Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση

16 ΦΕΒ 2023

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αριστοτέλη «Η Φροντίδα» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1/2023 (ΑΝΑΡΙΘΜΗΘΕΙΣΑ ΑΠΟ ΣΟΧ3/2022) Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός  (1) ατόμου για την υλοποίηση της Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» Περιόδου 2022-2023,στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αριστοτέλη «Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ», που εδρεύει στην Αρναία Νομού Χαλκιδικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ...

διαβάστε περισσότερα...

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΝΤΕΚΑ (11) ΑΤΟΜΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

15 ΝΟΕ 2022

διαβάστε περισσότερα...

Πρακτικό αξιολόγησης αποτελεσμάτων της ΣΟΧ1/2022 του ΑΠΚ για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) μουσικών για την κάλυψη αναγκών της Μουσικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου

05 ΟΚΤ 2022

διαβάστε περισσότερα...

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΜΕ 1/2022 για την πρόσληψη, με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου συνολικά ενός (01) ατόμου με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «ΠΕ/ΤΕ Μουσικός- Καλλιτεχνικός/η Διευθυντής/τρια Μουσικής Σχολής» διάρκειας έως 9 μήνες

16 ΣΕΠ 2022

διαβάστε περισσότερα...

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) μουσικών για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Μουσικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου

15 ΣΕΠ 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2022 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Α. Π...

διαβάστε περισσότερα...

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου συνολικά ενός (01) ατόμου για την κάλυψη αναγκών του Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «ΠΕ/ΤΕ Μουσικός- Καλλιτεχνικός/η Διευθυντής/τρια Μουσικής Σχολής» συνολικής διάρκειας έως 9 μήνες

01 ΣΕΠ 2022

διαβάστε περισσότερα...

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

29 ΑΥΓ 2022

διαβάστε περισσότερα...