Αριστοτέλειο Πνευματικό Κέντρο

To Αριστοτέλειο Πνευματικό Κέντρο αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και είναι το Νομικό Πρόσωπο, το οποίο διαχειρίζεται τις εκάστοτε επιχορηγήσεις από το Δήμο ή άλλους φορείς, για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις όλων των Τοπικών Διαμερισμάτων του Δήμου Αριστοτέλη, κατόπιν αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η οργάνωση λειτουργιών ή δραστηριοτήτων και η παροχή υπηρεσιών συναφών ή συνδεόμενων με τις αρμοδιότητες του Δήμου Αριστοτέλη, που αναφέρονται στους τομείς, της παιδείας, του πολιτισμού, του αθλητισμού, του τουρισμού και του περιβάλλοντος και την εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής. Επίσης η συνεργασία και η αρωγή προς άλλους φορείς που επίσης παράγουν πολιτιστικό και πνευματικό έργο.

Τηλ: 23770 21121

Ειδικότερα:

Η οργάνωση δραστηριοτήτων και η παροχή υπηρεσιών στους τομείς του πολιτισμού:

 • Λειτουργία πολιτιστικού και πνευματικού κέντρου
 • Λειτουργία πινακοθήκης
 • Λειτουργία θεάτρου
 • Λειτουργία Δημοτικού Ωδείου
 • Λειτουργία χορευτικών τμημάτων, για τη διατήρηση του παραδοσιακού χορού.
 • Λειτουργία χορωδιών, για τη διάδοση του δημοτικού και παραδοσιακού τραγουδιού και παραδοσιακής μουσικής.
 • Λειτουργία τμημάτων βυζαντινής μουσικής.
 • Λειτουργία Φιλαρμονικής.
 • Λειτουργία θεατρικής ομάδας
 • Εργαστήρια Εικαστικών (ζωγραφική, κόσμημα, κ.λ.π )
 • Λειτουργία και οργάνωση Λαογραφικού Μουσείου
 • Λειτουργία βιβλιοθήκης
 • Η διοργάνωση πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και αθλητικών εκδηλώσεων, όπως συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, χοροεσπερίδες, φεστιβάλ και σεμινάρια μουσικής, εκδηλώσεις χορωδιών, χορευτικών συγκροτημάτων, εκθέσεις ζωγραφικής, φωτογραφίας και βιβλίων, προβολές ταινιών, διαλέξεις κάθε μορφής, κ.λ.π.
 • Η διοργάνωση θρησκευτικών εορτών- πανηγυριών.
 • Πολιτιστική ανάπτυξη και διατήρηση των πολιτιστικών χαρακτηριστικών της περιοχής (αρχιτεκτονικών, πολιτιστικών, θρησκευτικών ηθών και εθίμων).
 • Η προστασία αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής και των εγκαταστάσεών της, που δεν ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού
 • Η αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών κτιρίων και κτιρίων που παραχωρούνται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.
 • Ο σχεδιασμός, η μελέτη και η υλοποίηση έργων και προγραμμάτων που συμβάλλουν στην άσκηση δραστηριοτήτων πολιτιστικής και αθλητικής ανάπτυξης.
 • Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
 • Ανάδειξη και αξιοποίηση της ιστορικότητας και του πολιτισμού της περιοχής μας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα
 • Ανάδειξη Αγιορείτικης Κληρονομιάς
 • Ίδρυση Αριστοτελικού Συνεδριακού Κέντρου έρευνας, φυσικών επιστημών, φιλοσοφίας, μαθηματικών, πολιτικών και ποιητικών ενδιαφερόντων διεθνούς εμβέλειας
 • Πρόγραμμα ανάδειξης και αξιοποίησης της Διώρυγας του Ξέρξη
 • Μεταλλευτικό Πάρκο των Μαντεμοχωρίων
 • Αποκάλυψη, Αναστήλωση, Ανάδειξη και Προβολή των Σιδηροκαύσιων
 • Αξιοποίηση και ανάδειξη της αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς
 • Ανάδειξη ιστορικών διαδρομών
 • Δημιουργία, οργάνωση και λειτουργία τμήματος προώθησης του τοπικού – πολιτιστικού τουρισμού
 • Πληροφόρηση με έντυπα και άλλα μέσα (περιοδικό, ενημερωτικά έντυπα, κ.λ.π. )
 • Αναπτύσσει δομές πληροφόρησης και εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες που παρέχει η τεχνολογία για το σκοπό αυτό.
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, καθώς και η συνεργασία με άλλους φορείς, για τη συμμετοχή σε αυτά

Η οργάνωση δραστηριοτήτων και η παροχή υπηρεσιών στους τομείς του αθλητισμού:

 • Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης του μαζικού αθλητισμού και υποστήριξη με όλα τα μέσα κάθε προσπάθειας για την ανάπτυξη και την πρόοδο του τοπικού αθλητισμού.
 • Πρόγραμμα «Άθληση για όλους».
 • Η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων, αγώνων και διάφορων διαγωνισμών, καθώς και ομιλιών, επιστημονικών συναντήσεων και λοιπών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τον αθλητισμό και τη νεολαία.
 • Αξιοποίηση των εγκαταστάσεων, των υποδομών και γενικότερα της κινητής και ακίνητης περιουσίας των συγχωνευθέντων νομικών προσώπων, καθώς και όλων των υπόλοιπων αθλητικών εγκαταστάσεων που ήδη ανήκουν στο Δήμο Αριστοτέλη και βρίσκονται είτε στην έδρα του Δήμου, είτε στα Δημοτικά διαμερίσματα, προς όφελος της νεολαίας και γενικότερα των κατοίκων του ευρύτερου Δήμου Αριστοτέλη. Αξιοποίηση επίσης κάθε εγκατάστασης ή άλλου περιουσιακού στοιχείου αποκτήσει στο μέλλον το παρόν νομικό πρόσωπο.
 • Συντήρηση και βελτίωση των υφισταμένων σήμερα εγκαταστάσεων.
 • Επιδίωξη κατασκευής και νέων αθλητικών εγκαταστάσεων καθώς και άλλων χώρων άσκησης και ψυχαγωγίας στο Δήμο Αριστοτέλη.
 • Λειτουργία γηπέδων (ποδοσφαίρου, τένις, 5Χ5)
 • Λειτουργία γηπέδων γκολφ
 • Λειτουργία γυμναστηρίου
 • Εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων με την παραχώρηση της χρήσης τους σε φυσικά και νομικά πρόσωπα έναντι ανταλλάγματος.
 • Δημιουργία οργανωμένου αθλητικού κέντρου με σκοπό την προσέλκυση των συλλόγων, σωματείων και εθνικών ομάδων (ομαδικών και ατομικών αθλημάτων), για την τέλεση αγώνων και τη συστηματική προετοιμασία αυτών. Το αθλητικό κέντρο επιδιώκεται να περιλαμβάνει πέραν των αθλητικών και άλλες κτιριακές εγκαταστάσεις για τη διαμονή, τη διατροφή και γενικότερα την άρτια φιλοξενία των αθλητών.

Η οργάνωση δραστηριοτήτων και η παροχή υπηρεσιών στον τομέα του περιβάλλοντος:

 • Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.
 • Η παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία, με κάθε πρόσφορο μέσο που διαθέτουν, για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, ιδίως σε περιοχές που έχουν δασικό χαρακτήρα
 • Η εκπόνηση και η υλοποίηση προγράμματος προστασίας αγρίων ζώων
 • Παρακολούθηση του Προγράμματος Καθαρές Ακτές – Γαλάζιες Σημαίες Θάλασσες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
 • Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
 • Η ίδρυση και λειτουργία δημοτικού εργαστηρίου για τα θέματα του περιβάλλοντος
 • Μέτρα ανάπλασης και περιβαλλοντικής προστασίας
 • Υλοποίηση περιβαλλοντικών εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων.
 • Ανάπλαση περιοχής χωματερής (ΧΑΔΑ)
 • Κτήμα βιολογικής καλλιέργειας
 • Χάραξη-σήμανση περιπατητικών διαδρομών
 • Ανάδειξη-πρόσβαση σε περιοχές φυσικού κάλλους
 • Ανάδειξη-πρόσβαση σε θέσεις θέας
 • Μουσείο φυσικής ιστορίας