ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

Διακήρυξη δημοπρασίας για τη μίσθωση ενός (1) ακινήτου εντός της Δ.Κ. Ιερισσού του Δήμου Αριστοτέλη, για τη στέγαση των λειτουργικών αναγκών του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

24 ΙΑΝ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                  ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ                                                                                                                  ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                                                                                               Ταχ...

διαβάστε περισσότερα...

Αναβάθμιση της ασφάλειας προσβασιμότητας και προσέλευσης μαθητών σε σχολικά κτίρια του Δήμου Αριστοτέλη (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) - Διενέργεια κλήρωσης

23 ΙΑΝ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Ιερισσός, 23-01-2019 Ανακοίνωση Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Αριστοτέλη, κατ΄ εφαρμογή: Της παρ 8α του άρθρου 221 Ν...

διαβάστε περισσότερα...

Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης για τη μεταφορά πόσιμου νερού στη δεξαμενή Αγίου Ελευθερίου Δ.Κ. Μ. Παναγίας

14 ΙΑΝ 2019

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ         Ιερισσός, 17-01-2019 Αρ...

διαβάστε περισσότερα...

Αναβάθμιση της ασφάλειας προσβασιμότητας και προσέλευσης μαθητών σε σχολικά κτίρια του Δήμου Αριστοτέλη (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) - Περίληψη Διακήρυξης

11 ΙΑΝ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                           ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ  Ιερισσός, 11-01-2019 Αρ...

διαβάστε περισσότερα...

Αναβάθμιση της ασφάλειας προσβασιμότητας και προσέλευσης μαθητών σε σχολικά κτίρια του Δήμου Αριστοτέλη (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) - Διενέργεια κλήρωσης

11 ΙΑΝ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Ιερισσός, 11-01-2019 Ανακοίνωση Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Αριστοτέλη, κατ΄ εφαρμογή: Της παρ 8α του άρθρου 221 Ν...

διαβάστε περισσότερα...

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια "Προμήθεια Οργάνων Παιδικών Χαρών Δήμου Αριστοτέλη"

09 ΙΑΝ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                                                           ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ                                                                                               Ιερισσός, 09-01-2019 Αριθμ...

διαβάστε περισσότερα...

Διενέργεια κλήρωσης - Επιλογή αναδόχων μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών

08 ΙΑΝ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΡΙΣΣΟΣ, 07 Ιανουαρίου 2019 Αριθ...

διαβάστε περισσότερα...

Περίληψη Διακήρυξης "Προμήθεια Ειδών Ένδυσης (Ένδυση Εργατοτεχνικού Προσωπικού) Δήμου Αριστοτέλη"

02 ΙΑΝ 2019

ΑΔΑ: 78ΑΙΩΨ2-6Δ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                                  ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ                                                  ΑΡΙΘ...

διαβάστε περισσότερα...

Κατασκευή Τοιχίου Αντιστήριξης Τ.Κ. Στρατονίκης, Δρόμος από Πηγή ΜΠΑΡΕΚΟΣ προς Ι.Ν. Παναγούδας - Διενέργεια κλήρωσης

19 ΔΕΚ 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Ιερισσός, 18-12-2018 Ανακοίνωση ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Τ...

διαβάστε περισσότερα...

Διάνοιξη & Διαμόρφωση Πεζοδρόμου Τ.Κ. Ολυμπιάδας, περιοχή όπισθεν Ξενοδοχείου "Λιοτόπι" - Διενέργεια κλήρωσης

19 ΔΕΚ 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Ιερισσός, 18-12-2018        Ανακοίνωση ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ Τ...

διαβάστε περισσότερα...