ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜΟΝ 2 ΚΑΙ 3 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ

11 ΙΟΥΝ 2018

Έχοντας υπόψη: 1) το άρθρο 72 παρ. 1ε  του ΔΚΚ 3852/2010 2) το άρθρο 192 του ΔΚΚ 3) τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 4) την υπ’ αριθμόν 152/2018 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αριστοτέλη 5) την υπ΄ αριθμόν 87/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία καθορίστηκαν οι όροι  της δημοπρασίας 6) τα χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων ακινήτων και τις ανάγκες του Δήμου ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση των υπ΄αριθμόν 2 και 3 καταστημάτων Δημοτικής Αγοράς Ιερισσού (τα οποία αποτελούν ένα ενιαίο κατάστημα) και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον έως και τις 25-06-2018 1) Περιγραφή του ακινήτου Έκταση: 56,00 τμ Πόλη: Δημοτική Κοινότητα Ιερισσού Δήμος: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Οδός: - Αριθμός Καταστήματος: 2 και 3 Είδος: Ισόγειο Κατάστημα  Ε=56,00 τ...

διαβάστε περισσότερα...

Προμήθεια διαφόρων υλικών για την εξυπηρέτηση αναγκών της υπηρεσίας ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης στην Δ. Ε. Σταγείρων – Ακάνθου του Δήμου Αριστοτέλη

29 ΜΑΪ 2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ Αριστοτέλη  κ. Αργύρης Σωτ. Τσακνής Έχοντας υπόψη την 69/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής...

διαβάστε περισσότερα...

Nαυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Αριστοτέλη, για χρονικό διάστημα 4 μηνών από την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών

15 ΜΑΪ 2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ Αριστοτέλη  κ. Αργύρης Σωτ. Τσακνής Έχοντας υπόψη την 58/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής...

διαβάστε περισσότερα...

Ανάκληση της υπ’ αριθ. 42/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής «Ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Αριστοτέλη, για χρονικό διάστημα 4 μηνών από την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών»

30 ΑΠΡ 2018

διαβάστε περισσότερα...

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΕΤΟΥΣ 2018»

30 ΑΠΡ 2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ Αριστοτέλη  κ. Αργύρης Σωτ. Τσακνής Έχοντας υπόψη την 53/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής...

διαβάστε περισσότερα...

«Nαυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Αριστοτέλη, για χρονικό διάστημα 4 μηνών από την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών»

23 ΑΠΡ 2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ Αριστοτέλη  κ. Αργύρης Σωτ. Τσακνής Έχοντας υπόψη την 42/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής...

διαβάστε περισσότερα...

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΓΙΑ 12 ΜΗΝΕΣ

23 ΑΠΡ 2018

Ο ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ Αριστοτέλη  κ. Αργύρης Σωτ. Τσακνής Έχοντας υπόψη την 43/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την υποχρεωτική (Ν...

διαβάστε περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ, ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

14 ΜΑΡ 2018

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) β) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06) γ) το Ν.3852/2010               δ) την αριθ...

διαβάστε περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ, ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

28 ΦΕΒ 2018

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) β) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06) γ) το Ν.3852/2010               δ) την αριθ...

διαβάστε περισσότερα...

Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών έτους 2018 (επαναληπτική)

05 ΙΑΝ 2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ Αριστοτέλη  κ. Αργύρης Σωτ...

διαβάστε περισσότερα...