ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Εργασία αποκατάστασης ζημιών από παγετό σε δίκτυα και εγκαταστάσεις ύδρευσης και άρδευσης του Δήμου Αριστοτέλη»»

25 ΙΟΥΝ 2019

ΑΔΑ: 6ΝΑ3ΩΨ2-ΠΛ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                                  ΔΗΜΟΣ  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ                                                  ΑΡΙΘ...

διαβάστε περισσότερα...

Μονάδα φίλτρανσης νερού στην Τ.Κ. Πυργαδικίων Δήμου Αριστοτέλη

05 ΙΟΥΝ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΑΡΙΘΜ...

διαβάστε περισσότερα...

Μονάδα φίλτρανσης νερού στην Τ.Κ. Νεοχωρίου Δήμου Αριστοτέλη

05 ΙΟΥΝ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΑΡΙΘΜ...

διαβάστε περισσότερα...

Προμήθεια και εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού για τη λειτουργία της Μονάδας Φίλτρανσης Νερού στην Τ.Κ. Παλαιοχωρίου Δήμου Αριστοτέλη

05 ΙΟΥΝ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΑΡΙΘΜ...

διαβάστε περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜΟΝ 13 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ

07 ΜΑΪ 2019

  Έχοντας υπόψη: 1) το άρθρο 72 παρ. 1ε  του ΔΚΚ 3852/2010 2) το άρθρο 192 του ΔΚΚ 3) τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 4) την υπ’ αριθμόν 145/2019 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αριστοτέλη 5) την υπ΄ αριθμόν 101/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία καθορίστηκαν οι όροι  της δημοπρασίας 6) τα χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων ακινήτων και τις ανάγκες του Δήμου ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση του υπ΄αριθμόν 13 καταστήματος Δημοτικής Αγοράς Ιερισσού και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον έως και τις 17-05-2019...

διαβάστε περισσότερα...

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΕΤΟΥΣ 2019»

02 ΜΑΪ 2019

ΑΔΑ: Ω6ΨΤΩΨ2-ΖΗ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ΝΟΜΟΣ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                                  ΔΗΜΟΣ  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ                                                  ΑΡΙΘ...

διαβάστε περισσότερα...

Ασφάλιστρα αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Αριστοτέλη

27 ΑΠΡ 2019

ΑΔΑ: ΗΡ6ΩΨ2-Τ0Χ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                                  ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘ...

διαβάστε περισσότερα...

Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Αριστοτέλη

25 ΑΠΡ 2019

ΑΔΑ: 6ΘΗ4ΩΨ2-ΑΒΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                                  ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘ...

διαβάστε περισσότερα...

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Αποκατάσταση δικτύων όμβριων υδάτων στην Δ.Κ. Ιερισσού

05 ΑΠΡ 2019

Ιερισσός,  04-04-2019                 Αριθ. Πρωτ.: 8046 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ   ΕΡΓΟ: «ΣΑΕ055 ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ...

διαβάστε περισσότερα...

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Αποκατάσταση δικτύων όμβριων υδάτων στην Δ.Κ. Ιερισσού

05 ΑΠΡ 2019

Ιερισσός,  04-04-2019                 Αριθ. Πρωτ.: 8046 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ   ΕΡΓΟ: «ΣΑΕ055 ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ...

διαβάστε περισσότερα...