ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικών Συμβούλων-Μελετητών για το Έργο: Νέο Κτίριο Γενικού Λυκείου Ιερισσού

07 ΝΟΕ 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικών Συμβούλων-Μελετητών για το Έργο: Νέο Κτίριο Γενικού Λυκείου Ιερισσού» Έχοντας υπόψη: ·         Τις διατάξεις του άρθρου 123 παρ...

διαβάστε περισσότερα...

ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΑΠΟ 05-01-2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΗΡΥΞΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

05 ΝΟΕ 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ   «ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ   ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΑΠΟ 05-01-2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΗΡΥΞΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ 4: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Μ...

διαβάστε περισσότερα...

Προμήθεια ανταλλακτικών-εξαρτημάτων-ελαστικών / Συντήρηση-τοποθέτηση των υλικών στα Οχήματα και Μηχανήματα

31 ΟΚΤ 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αριστοτέλη  κ.  Στυλιανός Θ. Βαλιάνος Έχοντας υπόψη την 188/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής...

διαβάστε περισσότερα...

«Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου-Μελετητή για το Έργο: Αναβάθμιση της ασφάλειας προσβασιμότητας και προσέλευσης μαθητών σε σχολικά κτίρια του Δήμου Αριστοτέλη»

22 ΟΚΤ 2019

                            ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου-Μελετητή για το Έργο: Αναβάθμιση της ασφάλειας προσβασιμότητας και προσέλευσης μαθητών σε σχολικά κτίρια του Δήμου Αριστοτέλη»

διαβάστε περισσότερα...

«Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου-Μελετητή για το Έργο: Αποκομιδή φερτών υλικών, λόγω πλημμυρών Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2014 και Μαρτίου 2015, Καθαρισμός υδατορεμάτων και αποκατάσταση διοχετευτικότητας αντιπλημμυρικών τεχνικών έργων στη Δ.Κ Ιερισσού»

22 ΟΚΤ 2019

                                 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου-Μελετητή για το Έργο: Αποκομιδή φερτών υλικών, λόγω πλημμυρών Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2014 και Μαρτίου 2015, Καθαρισμός υδατορεμάτων και αποκατάσταση διοχετευτικότητας αντιπλημμυρικών τεχνικών έργων στη Δ...

διαβάστε περισσότερα...

«Καθαρισμός (εξάμωση – απομάκρυνση λιπών και φερτών υλών) υγρών θαλάμων αντλιοστασίων αποχέτευσης Δήμου Αριστοτέλη»

11 ΟΚΤ 2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αριστοτέλη  κ.  Στυλιανός Θ. Βαλιάνος Έχοντας υπόψη την 176/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής...

διαβάστε περισσότερα...

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΤΖΟΥΡΒΑ" ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΙΕΡΙΣΣΟΥ

15 ΣΕΠ 2019

Ιερισσός, 12-09-2019 ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ                                                                      Αρ...

διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση για συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την υπηρεσία:Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου - Μελετητή για το έργο: Κατασκευή Τοιχίου Αντιστήριξης Δρόμου στον οικισμό της Τ.Κ. Γοματίου Δήμου Αριστοτέλη

13 ΑΥΓ 2019

διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση για συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την υπηρεσία:Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου - Μελετητή για το έργο: Προσβασιμότητα και Προσέλευση Μαθητών σε Σχολικά Κτίρια του Δήμου Αριστοτέλη

13 ΑΥΓ 2019

διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση για συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την υπηρεσία:Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου - Μελετητή για το έργο: Νέο Κτίριο Γενικού Λυκείου Ιερισσού

13 ΑΥΓ 2019

διαβάστε περισσότερα...