ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

17 ΟΚΤ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Ιερισσός 17-10-2019 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                          Αρ...

διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

15 ΟΚΤ 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ             Καλούνται  οι Φορείς, Σύλλογοι και οργανώσεις του Δήμου Αριστοτέλη (αναγνωρισμένοι από το Πρωτοδικείο) να εκφράσουν εγγράφως τη βούληση τους για συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, η οποία θα συγκροτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν...

διαβάστε περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

15 ΟΚΤ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Ιερισσός  17-10-2019 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                           Αρ...

διαβάστε περισσότερα...

Καθαρισμός (εξάμωση – απομάκρυνση λιπών και φερτών υλών) υγρών θαλάμων αντλιοστασίων αποχέτευσης

14 ΟΚΤ 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αριστοτέλη  κ.  Στυλιανός Θ. Βαλιάνος   Έχοντας υπόψη την 176/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής...

διαβάστε περισσότερα...

Παράταση ρύθμισης βεβαιωμένων οφειλών

04 ΟΚΤ 2019

Ο Δήμος Αριστοτέλη, στα πλαίσια του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73/17.05.2019 τεύχος Α') «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο...

διαβάστε περισσότερα...

Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικών Συμβούλων-Μελετητών για το Έργο: Νέο Κτίριο Γενικού Λυκείου Ιερισσού

03 ΟΚΤ 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικών Συμβούλων-Μελετητών για το Έργο: Νέο Κτίριο Γενικού Λυκείου Ιερισσού» Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 123 παρ...

διαβάστε περισσότερα...

Νέες αιτήσεις για την ένταξη των ωφελούμενων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο

02 ΟΚΤ 2019

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   Σας ενημερώνουμε ότι από τη Δευτέρα 7/10/2019 έως και την Παρασκευή 18/10/2019, θα υποβάλλονται οι νέες αιτήσεις για την ένταξη των ωφελούμενων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αριστοτέλη...

διαβάστε περισσότερα...

Β φάση της Πολεοδομικής Μελέτης επέκτασης οικισμού Αμμουλιανής

06 ΣΕΠ 2019

Σας ενημερώνουμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής με την 233/2019 Απόφασή του (από το Πρακτικό 17/2019 και ΑΔΑ: 6ΑΨ8ΩΨ2-ΟΡΤ) ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Την ανάρτηση της Β’ φάσης της Πολεοδομικής Μελέτης επέκτασης οικισμού Αμμουλιανής, όπως υποβλήθηκε διορθωμένη, κατόπιν γνωμοδοτήσεων των συναρμόδιων Υπηρεσιών από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης...

διαβάστε περισσότερα...

Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

02 ΣΕΠ 2019

διαβάστε περισσότερα...

Στέλιος Βαλιάνος: "Πράξη ομοφωνίας ο όρκος μας να υπηρετούμε τους πολίτες!"

30 ΑΥΓ 2019

«Ο σημερινός όρκος μας, είναι η πρώτη 100% Ομόφωνη πράξη Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και Τοπικών συμβούλων, που ανεξαρτήτως παραταξιακής προέλευσης, αποδεχόμαστε την τιμή και το χρέος να υπηρετούμε το κοινό καλό όλων των συμπολιτών μας!» Αυτό τόνισε ξεκινώντας στην πρώτη του ομιλία με τη νέα του ιδιότητα, ο Δήμαρχος Αριστοτέλη Στέλιος Βαλιάνος, μετά την ολοκλήρωση της τελετής Ορκωμοσίας του ιδίου και του συνόλου των Δημοτικών και Τοπικών Συμβούλων, που αναδείχθηκαν από τις εκλογές της 26ης Μαΐου...

διαβάστε περισσότερα...