ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Αριστοτέλειο Πνευματικό Κέντρο - Εκτέλεση προϋπολογισμού 08.2021

17 ΣΕΠ 2021

διαβάστε περισσότερα...

Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

31 ΑΥΓ 2021

διαβάστε περισσότερα...

Δήμος Αριστοτέλη-Εκτέλεση Πρυπολογισμού 07.2021

26 ΑΥΓ 2021

διαβάστε περισσότερα...

Αριστοτέλειο Πνευματικό Κέντρο - Εκτέλεση προϋπολογισμού 07.2021

16 ΑΥΓ 2021

διαβάστε περισσότερα...

Δήμος Αριστοτέλη-Εκτέλεση Πρυπολογισμού 06.2021

06 ΑΥΓ 2021

διαβάστε περισσότερα...

Δήμος Αριστοτέλη-Εκτέλεση Πρυπολογισμού 03-04-05.2021

12 ΙΟΥΛ 2021

διαβάστε περισσότερα...

Αριστοτέλειο Πνευματικό Κέντρο - Εκτέλεση προϋπολογισμού 06.2021

12 ΙΟΥΛ 2021

διαβάστε περισσότερα...

Αριστοτέλειο Πνευματικό Κέντρο - Εκτέλεση προϋπολογισμού 05.2021

18 ΙΟΥΝ 2021

διαβάστε περισσότερα...

Πωλητές Λαϊκής Αγοράς Παλαιοχωρίου 11/06/2021

07 ΙΟΥΝ 2021

Βάση της (ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.: 33506/29.05.2021,ΤΕΥΧΟΣ Β’ Αρ. 2233), στη λαϊκή αγορά που θα λειτουργήσει στην Κοινότητα Παλαιοχωρίου την 11η Ιουνίου 2021 θα δραστηριοποιηθούν οι κάτωθι πωλητές: ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΤ...

διαβάστε περισσότερα...

Πωλητές Λαϊκής Αγοράς Ιερισσού 08/06/2021

07 ΙΟΥΝ 2021

Βάση της (ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.: 33506/29.05.2021,ΤΕΥΧΟΣ Β’ Αρ. 2233) στη λαϊκή αγορά που θα λειτουργήσει στην Κοινότητα Ιερισσού την 8η Ιουνίου 2021 θα δραστηριοποιηθούν οι κάτωθι πωλητές: ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΤ...

διαβάστε περισσότερα...