Θεματικές Ενότητες


Νέα/Ειδήσεις


Κακούδια

Υπόλευκα βράχια σε μοναδικούς σχηματισμούς και άμμος λευκή, χοντρή και «σπυρωτή» δημιουργούν ένα εντυπωσιακό θέαμα στα Κακούδια. Μια μικρή πινακίδα πριν από την Ιερισσό -όπως έρχεστε από Στρατoνίκη- δείχνει το δρόμο προς την παραλία. Μετά τα Κακούδια αρχίζει η τεράστια παραλία της Ιερισσού.