Θεματικές Ενότητες


Νέα/Ειδήσεις


Χρυσή Ακτή

Είναι η πρώτη μεγάλη αμμουδιά μετά τον Σταυρό, στο βορεινότερο τμήμα του Δήμου Αριστοτέλη. Είναι οργανωμένη, εκτείνεται σε μεγάλο μήκος και δεν ξεχωρίζει γεωγραφικά από την παραλία του οικισμού της Ολυμπιάδας.