Θεματικές Ενότητες


Νέα/Ειδήσεις


ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ

Τηλέφωνο: 2377071374
Κλίνες: 10
Διεύθυνση: ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ