Θεματικές Ενότητες


Νέα/Ειδήσεις


ΖΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Τηλέφωνο: 2376051107
Κλίνες: 4
Διεύθυνση: ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΚ 57014