Θεματικές Ενότητες


Νέα/Ειδήσεις


ΚΟΣΕΟΓΛΟΥ - ΤΣΟΠΟΥΡΙΔΗΣ - ΧΑΤΖΗΛΙΔΗΣ

Τηλέφωνο: 2377031440 - 6948573970
Κλίνες: 7
Διεύθυνση: ΝΕΑ ΡΟΔΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 63075