Θεματικές Ενότητες


Νέα/Ειδήσεις


ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Τηλέφωνο: 2377031271
Κλίνες: 5
Διεύθυνση: ΝΕΑ ΡΟΔΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 63075