Θεματικές Ενότητες


Νέα/Ειδήσεις


ΤΟΛΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Τηλέφωνο: 2377071204 - 6944843699
Κλίνες: 5
Διεύθυνση: ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 63075