Θεματικές Ενότητες


Νέα/Ειδήσεις


ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΔΙΑΜΑΝΤΕΝΙΑ

Τηλέφωνο: 2377071366 - 6978233931
Κλίνες: 4
Διεύθυνση: ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 63075