Θεματικές Ενότητες


Νέα/Ειδήσεις


ΤΣΑΜΑΝΔΑΝΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

Ιστοσελίδa: users.forthnet.gr/ser/csavva
email: tsapatsoulis@hotmail.com
Τηλέφωνο: 2377022526 - 6938888102
Κλίνες: 6
Διεύθυνση: ΙΕΡΙΣΣΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 63075
Υπηρεσίες: Κουζίνα, Ψυγείο, Τηλεόραση, fax, Air Condition

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :users.forthnet.gr/ser/csavva