Θεματικές Ενότητες


Νέα/Ειδήσεις


ΚΑΛΑΦΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΚΑ

Τηλέφωνο: 2376051594
Κλίνες: 3
Διεύθυνση: ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 57014
Υπηρεσίες: Κουζίνα, Ψυγείο, Τηλεόραση