Θεματικές Ενότητες


Νέα/Ειδήσεις


ΠΑΪΤΑΡΗ ΕΛΕΝΗ

Τηλέφωνο: 2377031208
Κλίνες: 7
Διεύθυνση: ΝΕΑ ΡΟΔΑ 63075
Υπηρεσίες: Κουζίνα, Ψυγείο