Θεματικές Ενότητες


Νέα/Ειδήσεις


Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρναίας

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  Αρναίας ιδρύθηκε από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. το Μαϊο του 1998 και άρχισε να λειτουργεί τον Φεβρουάριο του 1999. Χρηματοδοτείται από το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και φορέας υλοποίησης του έργου είναι το Εθνικό Ιδρυμα Νεότητας. Διοικητικά υπάγεται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας και στο 9ο Τ.Δ.Κ.Π.Ε.

Η ιδρυτική ομάδα του Κ.Π.Ε. ήταν οι εκπαιδευτικοί Λάμπρος Ιωάννης, υπεύθυνος Κ.Π.Ε., Κώστογλου Κλαίρη, αναπληρώτρια υπεύθυνη, καθώς και τα μέλη της παιδαγωγικής ομάδας Πέγιος Χρήστος, Ξεφτέρης Γεώργιος, Αλαμάγκου Παπαδούλα.

Μετάβαση στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ Αρναίας