ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΕΠΑΜΑΧ 2015

29 ΑΠΡ 2015

Για περισσότερες και πιο αναλυτικές πληροφορίες κατεβάστε τα παρακάτω αρχεία του Κέντρου Περιβαλοντικής Αναβάθμισης Μονάδων Αντιρρύπανσης Χαλκιδικής www...

διαβάστε περισσότερα...

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΕΠΑΜΑΧ 2014

06 ΦΕΒ 2014

Για περισσότερες και πιο αναλυτικές πληροφορίες κατεβάστε τα παρακάτω αρχεία του Κέντρου Περιβαλοντικής Αναβάθμισης Μονάδων Αντιρρύπανσης Χαλκιδικής www...

διαβάστε περισσότερα...

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΕΠΑΜΑΧ 2013

21 ΝΟΕ 2013

Για περισσότερες και πιο αναλυτικές πληροφορίες κατεβάστε τα παρακάτω αρχεία του Κέντρου Περιβαλοντικής Αναβάθμισης Μονάδων Αντιρρύπανσης Χαλκιδικής www...

διαβάστε περισσότερα...

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΕΠΑΜΑΧ 2012

08 ΝΟΕ 2013

Για περισσότερες και αναλυτικές  πληροφορίες κατεβάστε τα παρακάτω αρχεία του Κέντρου Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Μονάδων Αντιρύπανσης Χαλκιδικής...

διαβάστε περισσότερα...

ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕ.ΠΑ.Μ.Α.Χ. ΓΙΑ ΤΟ 2011

07 ΝΟΕ 2013

Για περισσότερες και αναλυτικές πληροφορίες κατεβάστε τα παρακάτω αρχεία του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ www...

διαβάστε περισσότερα...

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

07 ΝΟΕ 2013

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ • Το νερό αποτελεί δημόσιο αγαθό, έναν μοναδικό και ιδιαίτερο φυσικό πόρο και περιβαλλοντικό – βιολογικό στοιχείο...

διαβάστε περισσότερα...