Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη:

Τακτικά Μέλη
Γεώργιος Κούκος,
Γεώργιος Θαλασσινός,
Αθανάσιος Τσιάλας,
Ευριπίδης Ατζιαμής,
Χριστόδουλος Γιουβανάκης,
Μαρία Παπαστεριανού.
Αναπληρωματικά μέλη
Ιφιγένεια Χαϊδευτού,
Ελένη Καραντώνα,
Δήμητρα Μανωλούδα,
Ιωάννης Χαριστάς