Κοινωνική Μέριμνα Αρναίας-Στανού

Σκοπός του προγράμματος είναι:

  • Η παραμονή των ηλικιωμένων και μοναχικών, καθώς και των ανήμπορων ατόμων, στο οικείο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον
  • Η διατήρηση της συνοχής της οικογένειας τους (όπου αυτή υπάρχει)
  • Η εξασφάλιση υγιούς και αξιοπρεπούς διαβίωσης και
  • Η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους

Στόχοι του προγράμματος είναι με το εξειδικευμένο προσωπικό που απασχολείται σ' αυτό:

  • Να παρέχεται οργανωμένη και συστηματική Πρωτοβάθμια κοινωνική φροντίδα σε ηλικιωμένα και μοναχικά άτομα
  • Να υποστηρίζουν την οικογένεια ώστε να κρατά κοντά της ηλικιωμένα ή ανήμπορα άτομα
  • Να στηρίζονται τα άτομα αυτά ώστε να μην αποκόπτονται από τον κοινωνικό τους περίγυρο
  • Να προσπαθούν γενικότερα να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους
  • Να δημιουργούν τις προϋποθέσεις για αξιοπρεπή διαβίωση


Το Πρόγραμμα της Κ.Ε.Δ.ΑΡ. «Κοινωνική Μέριμνα» προσφέρει τις υπηρεσίες του στα Δημοτικά Διαμερίσματα Αρναίας και Στανού.

Η Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Αρναίας Κ.Ε.Δ.ΑΡ. σε συνεργασία με to Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006 και συγκεκριμένα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση" του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Μέτρο 2, Άξονας 5 υλοποιεί το πρόγραμμα «Συνέχιση λειτουργίας μέριμνας στο Δήμο Αρναίας», συγχρηματοδοτούμενο κατά 65% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από 35% Εθνική συμμετοχή.

Τηλέφωνα επικοινωνίας

Γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας: 23720 23230
Κ.Α.Π.Η. Στανού: 23720 61375