Παιδικός Σταθμός Στανού

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Συνεχιζόμενη Κατάρτιση και Προώθηση της Απασχόλησης» του Γ' ΚΠΣ χρηματοδοτήθηκε έως τις 31-8-2008 η συνέχιση λειτουργίας δομής Παιδικού Σταθμού στο Δ.Δ. Στανού με σκοπό την εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής, την προώθηση των ευκαιριών απασχόλησης και την αύξηση της απασχολησιμότητας.

Ο χώρος στον οποίο λειτουργεί η δομή είναι κυριότητας του Αγροτικού Συνεταιρισμού Στανού και έχει παραχωρηθεί η αποκλειστική χρήση του ισογείου (160 τ.μ.) στην Δημοτική Επιχείρηση.

Βρίσκεται σε σημείο όπου εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα άμεσα και γρήγορα και εξυπηρετεί 20 παιδιά.

Σύμφωνα με τα παραπάνω τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι:

  • Η απεμπλοκή του γυναικείου εργατικού δυναμικού από αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις
  • Η δημιουργία ευνοϊκών προϋποθέσεων για τον συνδυασμό οικογενειακού και επαγγελματικού βίου των γυναικών
  • Η δημιουργία ευνοϊκών προϋποθέσεων για την επαγγελματική ανέλιξη των γυναικών
  • Η δημιουργία ευνοϊκών προϋποθέσεων για την αναζήτηση εργασίας των ανέργων, κυρίως γυναικών
  • Η δημιουργία θέσεων απασχόλησης στη δομή (κυρίως γυναίκες)
  • Η ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών φύλαξης των βρεφών στην περιοχή

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω αποτελέσματα οι άμεσα ωφελούμενοι του έργου είναι οι γυναίκες που επιθυμούν να ενταχθούν ή να επανενταχθούν στην αμειβόμενη ενεργό οικονομική ζωή μέσω της ελάφρυνσης τους από τις οικογενειακές υποχρεώσεις (ανατροφή των παιδιών) και γενικότερα οικογένειες των οποίων αυξάνεται το οικογενειακό εισόδημα μέσω της δυνατότητας που παρέχεται στις γυναίκες για απασχόλησης τους.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23720 61161