Παιδικός Σταθμός Παλαιοχωρίου

Η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2000-2006 υλοποιεί σε συνεργασία με την Κ.Ε.Δ.ΑΡ. το πρόγραμμα Συνέχιση της πράξης: Επιχορήγηση της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Αρναίας Κ.Ε.Δ.ΑΡ. για τη δημιουργία της δομής «Παιδικός Παλαιοχωρίου» , συγχρηματοδοτούμενο κατά 65% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από 35% Εθνική συμμετοχή.

Ο χώρος στον οποίο λειτουργεί η δομή βρίσκεται στο Δ.Δ. Παλαιοχωρίου και είναι άμεσα και γρήγορα προσβάσιμος. Ο χώρος έχει εμβαδόν 300 τ.μ., αύλειο χώρο 400 τ.μ. και διαθέτει δύο αίθουσες.

Έμμεσα ωφελούμενοι της ενέργειας είναι:

  • οικογένειες με παιδιά
  • επιχειρήσεις

Οι ευρύτερες κοινωνικές και οικονομικές ωφέλειες της ενέργεια είναι:

  • η αύξηση του οικογενειακού επιδόματος
  • η αύξηση της απασχολησιμότητας των γυναικών
  • η δημιουργία θέσεων απασχόλησης
  • η προώθηση των ίσων ευκαιριών
  • η βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τα βρέφη
  • η αναβάθμιση του επιπέδου ζωής των δημοτών
  • η ανάπτυξη και βελτίωση της κοινωνικής πολιτικής και μέριμνας για τους δημότες.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23720 41676