Βοήθεια στο Σπίτι Αρναίας

Στόχος του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» είναι, με το εξειδικευμένο προσωπικό που ασχολείται σ' αυτό, να στηρίζει τα ηλικιωμένα και ανήμπορα άτομα, ώστε να μην αποκόπτονται από τον κοινωνικό τους περίγυρο, και να υποστηρίζει την οικογένεια ώστε να κρατά κοντά της τα άτομα αυτά.

Το Πρόγραμμα επιδιώκει, γενικότερα, να συμμετέχει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής κάθε ανθρώπου που έχει ανάγκη, στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων του και στην δημιουργία των προϋποθέσεων για αξιοπρεπή διαβίωση.

Με τη δημιουργία του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» ο Δήμος Αρναίας υλοποιεί την απόφαση της συμμετοχής του στο Πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» Αρναίας προσφέρει τις υπηρεσίες του στα τρία Δημοτικά Διαμερίσματα: Βαρβάρα, Νεοχώρι και Παλαιοχώρι.

Απευθύνεται:

  • Σε μοναχικά ηλικιωμένα άτομα που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν πλήρως λόγω προσωρινών ή μόνιμων προβλημάτων υγείας.
  • Σε άτομα με ειδικές ανάγκες ή οικογένειες που αντιμετωπίζουν σοβαρά κοινωνικά προβλήματα.
  • Σε άτομα που, γενικότερα, χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας λόγω προσωρινών ή μόνιμων παθήσεων.

Η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2000-2006 υλοποιεί σε συνεργασία με την Κ.Ε.Δ.ΑΡ. το πρόγραμμα Συνέχιση της πράξης: Επιχορήγηση της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Αρναίας Κ.Ε.Δ.ΑΡ. για τη δημιουργία της δομής «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» στο Δήμο Αρναίας, συγχρηματοδοτούμενο κατά 65% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από 35% Εθνική συμμετοχή.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23720 41799