Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Αρναίας

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Αρναίας (Κ.Δ.Α.Π.) λειτουργεί στο πλαίσιο του Μέτρου 5.1 «Ανάπτυξη Κοικωνικών Υπηρεσιών Υποστήριξης» του Π.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Πιο συγκεκριμένα είναι συγχρηματοδοτούμενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 25% από Εθνική συμμετοχή.

Η στελέχωσή του, αποτελείται από τρία άτομα εξειδικευμένο προσωπικό (Γυμναστή, Εκπαιδευτικό, Μουσικό) και ένα άτομο βοηθητικό προσωπικό.

Οι δραστηριότητες με τις οποίες απασχολούνται τα παιδιά είναι οι παρακάτω:

  • Βασική Μουσική Εκπαίδευση
  • Παιδική Χορωδία
  • Παιδαγωγική Γυμναστική - αθλοπαιδιές
  • Μουσικοκινητική Αγωγή και χορός
  • Απασχόληση στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές
  • Απασχόληση με τη Ζωγραφική

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23720 23066