Κορδεράς Χαράλαμπος

Τηλέφωνο: 2377022945

Χρώματα, Σιδηρικά, Υδραυλικά, Βερνίκια, Ηλεκτρικά εργαλεία
(Χρώματα Χρωτέχ - Βερνίκια CLOU)
Αρχαίων Σταγείρων 4
Ιερισσός Χαλκιδικής