ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 3/2023 ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ"