ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ "ΖΩΓΡΑΦΙΤΙΚΟ" ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ ΡΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ