ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΥΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΚΔΑΠ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ