Αριστοτέλειο Πνευματικό Κέντρο - Εκτέλεση προϋπολογισμού 08.2021