Αριστοτέλειο Πνευματικό Κέντρο - Εκτέλεση προϋπολογισμού 07.2021