Αριστοτέλειο Πνευματικό Κέντρο - Εκτέλεση προϋπολογισμού 06.2021