Αριστοτέλειο Πνευματικό Κέντρο - Εκτέλεση προϋπολογισμού 05.2021