Περιφερειακά Ιατρεία Δήμου Αριστοτέλη- Αναστολή Λειτουργίας λόγω πανδημίας

Μετά από ενημέρωση του Υπουργείου Υγείας και λόγω πανδημίας, αναστέλλεται η λειτουργία όλων των Περιφερειακών Ιατρείων στον Δήμο Αριστοτέλη μέχρι νεοτέρας.