Δήμος Αριστοτέλη-Εκτέλεση Πρυπολογισμού μηνών 01 & 02.2021