ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ) ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 2/2020 (ΑΔΑ:94ΤΓΩΨ2-Ο72)

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ,  ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
1) ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ) ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ
ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 65 ΕΤΩΝ.
ΥΠΟΒΟΛΗ  ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΌ 31/12/2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 11/01/2021  ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ – ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΡΝΑΙΑΣ – Τ.Κ.63074 – (ΥΠΟΨΗ κ.ΑΡΓΥΡΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ)
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι.ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ