Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη δύο (2) ατόμων ΤΕ ΙΔΟΧ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ <<Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ>>

Ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, δύο (2) ατόμων, προς κάλυψη έκτακτων αναγκών της Κοινωφελούς Επιχείρησης  και συγκεκριμένα για το Πρόγραμμα << Βοήθεια στο Σπίτι  » της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α. << Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ >>,