Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών κτηνιάτρου με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης