Κατάρτιση Στρατολογικού Πίνακα του έτους 2004

Οι γεννημένοι Άρρενες του έτους 2003, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αρρένων του Δήμου Αριστοτέλη, υποχρεούνται να υποβάλλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση για την κατάρτιση του Στρατολογικού Πίνακα και να προσέλθουν στην υπηρεσία μας έως τις 31 Μαρτίου 2020, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 08.00 έως τις 14.00, έχοντας μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

1. Δημοτική Ενότητα Σταγίρων - Ακάνθου: 2377 3 50006
2. Δημοτική Ενότητα Αρναίας: 2372 3 50104
3. Δημοτική Ενότητα Παναγίας: 2372 3 50202