Δήμος Αριστοτέλη - Εκτέλεση Προυπολογισμού Δεκεμβρίου 2019

Επισυνάπτεται η εκτέλεση του προϋπολογισμού 2019 του Δήμου Αριστοτέλη με αναφορά το Δεκέμβριο του 2019