Δήμος Αριστοτέλη - Εκτέλεση Προυπολογισμού Νοεμβρίου 2019

Επισυνάπτεται η εκτέλεση του προϋπολογισμού 2019 του Δήμου Αριστοτέλη με αναφορά το Νοέμβριο του 2019