Δήμος Αριστοτέλη - Εκτέλεση Προυπολογισμού Οκτωβρίου 2019

Επισυνάπτεται η εκτέλεση του προϋπολογισμού 2019 του Δήμου Αριστοτέλη με αναφορά τον Οκτώβριο του 2019