Αριστοτέλειο Πνευματικό Κέντρο - Εκτέλεση Προϋπολογισμού Δεκέμβριος 2019

Εκτέλεση Προϋπολογισμού με αναφορά το μήνα Δεκέμβριο 2019.