Νέες αιτήσεις για την ένταξη των ωφελούμενων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Σας ενημερώνουμε ότι από τη Δευτέρα 7/10/2019 έως και την Παρασκευή 18/10/2019, θα υποβάλλονται οι νέες αιτήσεις για την ένταξη των ωφελούμενων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αριστοτέλη.

Οι αιτήσεις θα γίνονται στο χώρο της Δομής, που στεγάζεται στο Περιφερειακό Ιατρείο Ιερισσού.

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο της Δομής: 2377022791.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
2. ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ Δ.Ο.Υ
3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
4. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
5. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΤΕΒΑ
6. ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ)
7. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ)